อุโมงค์จ๋ายซาน (Zhaishan Tunnel)

อุโมงค์จ๋ายซานตั้งอยู่ทางตะวันออกเฉียงใต้ของทะเลสาบกู๋ก่าง เริ่มก่อสร้างในปี 1961 แล้วเสร็จในวันที่ 22 มีนาคม 1966 ความยาวอุโมงค์ทั้งหมดประมาณ 101 เมตร กว้าง 6 เมตร สูง 3.5 เมตร ภายในประกอบไปด้วยห้องทั้งหมด 7 ห้อง ซึ่งเป็นค่ายทหารไปในตัว ส่วนที่เป็นไฮไลท์ของที่นี่คือเส้นทางน้ำรูปตัว A ซึ่งในอดีตถูกใช้เป็นเส้นทางลำเลียงทหารลับ เส้นทางน้ำนี้ยาว 357 เมตร กว้าง 11.5 เมตร และ สูง 8 เมตร

โทรศัพท์:

+886-82-313-241

เว็บไซต์:
วิธีการเดินทาง:
  1. นั่งเครื่องบินไปยังสนามบินจินเหมิน จากนั้นเปลี่ยนไปนั่งรถบัส A Route – Shuitou Zaishan 81(ต้องจองก่อน) ที่สถานี Jincheng และ ลงจากรถที่สถานี Zhaishan Tunnel 
  2. ขึ้นรถบัสสาย6 ที่สถานี Jincheng station และ ลงจากรถที่สถานี Zhaishan Tunnel
สถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจ