เจดีย์เหวินถาย (Wentai Pagoda)

เจดีย์เหวินถายเป็นเจดีย์ห้าชั้น รูปทรงหกเหลี่ยม สร้างขึ้นในปี 1387 สมัยราชวงศ์หมิง เพื่อเป็นปราการนำทางแก่นักเดินเรือในระเเวกจินเหมิน แม้ว่าเจดีย์จะมีขนาดเล็ก แต่ก็ตั้งตระหง่านอยู่อย่างโดดเด่น อีกทั้ง บริเวณยอดเจดีย์และหินที่วางเรียงรายหน้าเจดีย์จะมีการแกะสลักตัวอักษรจีนไว้ตั้งแต่สมัยราชวงศ์หมิง ใครที่เป็นคนรักประวัติศาสตร์ เจดีย์แห่งนี้จะไม่ทำให้คุณผิดหวังแน่นอน

ที่ตั้ง:
เว็บไซต์:
วิธีการเดินทาง:
  1. นั่งเครื่องบินมายังสนามบินจินเหมิน
สถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจ