เขาไท่อู่ (Taiwu Mountain)

ถึงแม้ว่าเขาไท่อู่จะสูงจากระดับน้ำทะเลเพียง 253 เมตร แต่ก็ถือว่าเป็นเขาที่สูงที่สุดในเกาะจินเหมินแล้ว บนยอดเขามีหินก้อนยักษ์สลักตัวอักษรจีน 4 ตัวโดยท่านประธานาธิบดีเจียง ไคเชก โดยข้อความที่ปรากฏอยู่บนหินคือ “ โปรดอย่าลืมจู ” สะท้อนให้เห็นถึงความหวังที่กองทัพชาตินิยมจะกลับมารวมตัวกันและเเข็งแกร่งอีกครั้ง

เว็บไซต์:
วิธีการเดินทาง:
  1. นั่งเครื่องบินไปยังสนามบินจินเหมิน
สถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจ