หอจูกวง (Juguang Tower)

หอจูกวง เป็นสัญลักษณ์และสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมของจินเหมิน สถาปัตยกรรมเป็นแบบจีนโบราณที่เน้นความโอ่อ่า ภายในจัดเป็นโซนแสดงรูปภาพทางวัฒนธรรม ส่วนปืนใหญ่สองอันที่วางไว้บริเวณหน้าหอจูกวงเปรียบเสมือนเป็นเครื่องเตือนใจถึงสงครามอันโหดร้ายของจินเหมิน

โทรศัพท์:

+886-82-325-632

เว็บไซต์:
วิธีการเดินทาง:
  1. นั่งเครื่องบินไปยังสนามบินจินเหมิน จากนั้นต่อรถสาย3 ลงที่ป้าย Juguang Tower
สถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจ