แลนมาร์คเส้น Tropical of Cancer แห่งที่ 10 ของโลก ( The World’s Tenth Landmark of Tropic of Cancer)

ความเป็นมาของแลนด์มาร์คเส้น Tropical of Cancer ลำดับที่ 10 ของโลก เกิดขึ้นเมื่อวันที่ 21 มิถุนายน ปี 2004 โดยดวงอาทิตย์อยู่ตรงกับศีรษะพอดี และมีตำแหน่งตัดกับกลุ่มดาวปู (Cancer) บริเวณถนนป๋ออั้ย (Bo’ai Road) และถนนซื่อเสียน (Shixian Road) เมืองเจียเอี้ย ทำให้เกิดทรอปิกออฟแคนเซอร์ หรือทรอปิกเหนือ (Tropic of Cancer) ซึ่งเป็นวงกลมละติจูดเหนือสุดบนโลกที่ดวงอาทิตย์ปรากฏหัวศีรษะ

บริเวณนี้จึงเป็นหลักฐานสำคัญ แสดงให้เห็นว่าทรอปิกออฟแคนเซอร์ (Tropic of Cancer) เคยวิ่งผ่าน นับว่าเป็นลำดับที่ 10 ของโลกที่เคยเกิดปรากฏการณ์ธรรมชาตินี้ นอกจากจะเป็นอนุสรณ์สถานทางประวัติศาสตร์แล้ว ยังมีความสำคัญต่อวงการดาราศาสตร์ในไต้หวันเป็นอย่างมาก

โทรศัพท์:

886-5-229-4593

วิธีการเดินทาง:
  1. นั่งรถไฟมาลงสถานี Chiayi แล้วเดินทางต่อด้วยรถบัส Chiayi County Bus (ปลายทาง Puzi, Wengang, Budai หรือ Xinzhong) มาลงที่ป้าย Liucuo
สถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจ