พิพิธภัณฑ์อนุสรณ์ทางประวัติศาสตร์เมืองเจียอี้ (Chiayi City Historical Relic Museum)

พิพิธภัณฑ์อนุสรณ์ทางประวัติศาสตร์แห่งเมืองเจียอี้ ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถานสำคัญของเมืองนี้ สมัยก่อนเคยเป็นสถานที่ประกอบพิธีกรรมทางศาสนา อาคารถูกออกแบบให้มีความโดดเด่นและเป็นเอกลักษณ์ พิพิธภัณฑ์แห่งนี้เปิดให้บุคคลทั่วไปเข้าชม ซึ่งจะมีงานจัดแสดงวัตถุโบราณต่างๆของเจียอี้  รวมถึงให้ความรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ของเมืองนี้ เพื่อให้ได้ศึกษาความเป็นมาและปลูกจิตสำนึกให้คนเจียอี้รักบ้านเกิดของตน โดยพิพิธภัณฑ์อนุสรณ์ทางประวัติศาสตร์แห่งนี้ ถือเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ที่สำคัญของเจียอี้ก็ว่าได้ ใครชอบศึกษาประวัติศาสตร์ ลองหาโอกาสมาชมกัน

โทรศัพท์:

+886-5-277-0518

วิธีการเดินทาง:
  1. นั่งรถไฟมาลงสถานี Chiayi แล้วเดินทางต่อด้วยรถบัส Chiayi County Bus (สาย Downtown หมายเลข 2) มาที่ป้าย Chiayi Park
สถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจ