ข้อมูลหนังสือเดินทางและวีซ่าเข้าไต้หวัน

ดูเพิ่มเติม

สวนพฤกษศาสตร์เจียอี้ (Chiayi Botanical Garden)

สวนพฤกษศาสตร์เจียอี้ครอบคลุมพื้นที่ 8.6 เฮกเตอร์ เป็นพื้นที่ของสำนักวิจัยและพัฒนาการป่าไม้ (Forestry Experimental Institute of Agricultural Council) ซึ่งเป็นศูนย์วิจัยและพัฒนาไม้ผลเขตร้อน โดยต้นไม้ที่นำมาเพาะพันธุ์ส่วนมากจะมีลักษณะพิเศษเฉพาะตัว เช่น มะฮอกกานี (mahogany) ต้นสนจีน (Chinese firs) ต้นพญาสัตบรรณ (blackboard trees) และต้นยางพาราบราซิล (Brazil rubber trees) เป็นต้น 

ภายในสวนพฤกษศาสตร์เจียอี้ เต็มไปด้วยต้นไม้ใหญ่ราวกับอยู่ในป่าทึบ สร้างบรรยากาศอันเงียบสงบ และสะท้อนความงดงามของธรรมชาติในสวนแห่งนี้

โทรศัพท์:

+886-5-276-4921

เว็บไซต์:
วิธีการเดินทาง:

นั่งรถไฟมาลงสถานี Chiayi แล้วเดินทางต่อด้วยรถบัส Chiayi County Bus (สาย Downtown หมายเลข 2) มาที่ป้าย Chiayi Park

สถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจ