ศูนย์วัฒนธรรมเมืองเจียอี้ (Chiayi City Culture Center)

ศูนย์วัฒนธรรมเมืองเจียอี้ ครอบคลุมพื้นที่ 16,530 ตารางเมตร ประกอบด้วยอาคาร 3 หลัง เริ่มจากพิพิธภัณฑ์ที่มีห้องจัดแสดงผลงานอยู่ที่ชั้น 1 ถึงชั้น 4 และชั้นใต้ดินที่มีห้องจัดแสดงเครื่องปั้นดินเผาโคชิน (Cochin)

ส่วนที่ 2 เป็นห้องสมุด แบ่งเป็นห้องอ่านหนังสือ (reading rooms) ห้องโสตทัศนศึกษา (audio-visual rooms) และห้องสำหรับค้นหาหนังสือ (stack rooms)

ส่วนห้องสุดท้าย คือ โถงจัดแสดงดนตรี มีความจุ 1,113 ที่นั่ง รองรับผู้ชมได้จำนวนมาก รวมถึงมีลานธรรมชาติให้ได้พักผ่อนหย่อนใจอีกด้วย นับว่าเป็นศูนย์วัฒนธรรมที่ดีที่สุดแห่งหนึ่งของไต้หวัน

โทรศัพท์:

+886-5-278-8225

เว็บไซต์:
วิธีการเดินทาง:
  1. นั่งรถไฟมาลงที่สถานีรถไฟ Beimen Railway Station และเดินต่ออีกประมาณ 5 นาที
สถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจ