วัดหลงซาน (Lungshan Temple)

วัดหลงซานเป็นวัดเก่าแก่ตั้งแต่สมัยราชวงศ์ชิง ที่มีความสวยงามและมีคุณค่าทางประวัติศาสตร์เป็นอย่างมาก ที่นี่เต็มไปด้วยรูปแกะสลักมากมาย มีเสาคู่มังกรทองแดงอันโดดเด่นที่ประตูหน้า และเสาอีกสี่คู่ที่โถงกลาง นอกจากนี้ วัดหลงซานยังประดิษฐานพระพุทธรูปและเทพเจ้าศักดิ์สิทธิ์ไว้หลายองค์ ทำให้ชาวไต้หวันและชาวต่างชาติต่างพากันมาเยี่ยมชมและสักการะอยู่เป็นประจำ

โทรศัพท์:

+886-2-2302-5162

เว็บไซต์:
วิธีการเดินทาง:
  1. นั่งรถไฟความเร็วสูงไต้หวัน (THSR) ลงสถานี Taipei ต่อรถไฟไฟ้าไทเป (Taipei MRT) มาลงที่สถานี Lungshan Temple
  2. นั่งรถไฟธรรมดา (TRA) ลงสถานี Wanhua
  3. นั่งรถบัสไทเปสายสีแดงมาลงที่ป้าย MRT Lungshan Temple Station
สถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจ