บ่อน้ำพุร้อนหยางหมิงชาน (Yangmingshan Hot Springs)

บ่อน้ำพุร้อนหยางหมิงชาน ตั้งอยู่ในบริเวณภูเขาไฟต้าถุน (Datun) ด้วยความร้อนใต้ดินจากภูเขาไฟนี้ จึงทำให้เกิดบ่อน้ำพุร้อนจำนวนมาก อีกทั้งบ่อน้ำพุร้อนนี้ยังติดอันดับ 1 ใน 4 ของน้ำพุร้อนที่สำคัญของไต้หวัน ได้แก่ หยางหมิงชาน (Yangmingshan) เป่ยโถว (Beitou) กวนจือหลิง (Guanziling) และซื่อฉงซี (Sichongxi)

ด้วยความสวยงามของทัศนียภาพ รายล้อมไปด้วยรีสอร์ทมากมาย ดึงดูดนักท่องเที่ยวให้มาเยี่ยมชม และผ่อนคลายไปกับการแช่บ่อน้ำพุร้อนธรรมชาติอีกด้วย จึงไม่แปลกใจเลย หากบ่อน้ำพุร้อนหยางหมิงชาน เป็นแหล่งพักผ่อนยอดนิยมของไต้หวัน

ที่ตั้ง:
โทรศัพท์:

+886-2-2861-3601

เว็บไซต์:
วิธีการเดินทาง:
  1. นั่งรถไฟความเร็วสูงไต้หวัน (THSR) หรือรถไฟธรรมดา (TRA) มาลงสถานี Taipei จากนั้นต่อรถบัส Royal Bus 1717 ปลายทาง Jinshan ไปลงป้าย  Xiaoyoukeng
  2. นั่งรถไฟความเร็วสูงไต้หวัน (THSR) หรือรถไฟธรรมดา (TRA) มาลงสถานี Taipei จากนั้นต่อรถไฟฟ้าไทเป (MRT) มาลงสถานี Jiantan จากนั้นต่อรถบัส Taipei City Bus สายสีแดง หมายเลข 5 มาลงป้าย Yangmingshan และต่อรถบัส Taipei City Bus 108 มาลงป้าย Xiaoyoukeng
สถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจ