วัดชิงซาน (Qingshan Temple)

วัดชิงซาน สร้างขึ้นในปี 1854 เป็นที่สถิตของเทพกษัตริย์ชิงซาน ตามตำนานเล่าว่า ชาวประมงจากเมืองฮุ่ยของจีน ได้นำภาพของเทพเจ้าองค์นี้มาที่ไต้หวัน ซึ่งในระหว่างที่พวกเขาเดินทางผ่านถนนเก่า (หรือถนนซีหยวนในปัจจุบัน) คณะเดินทางต้องหยุดชะงักเนื่องจากองค์เทพไม่อยากเดินทางต่อ พวกเขาจึงโยนหินเพื่อทำนายสาเหตุว่าเกิดอะไรขึ้น จึงพบว่าองค์เทพต้องการสถิตอยู่บริเวณนั้น เลยเริ่มสร้างพระวิหารขึ้นมาใหม่

ต่อมาเกิดโรคระบาดครั้งใหญ่ ชาวบ้านมีความเชื่อว่าหากสวดมนต์ขอพรองค์เทพ จะช่วยให้อาการของโรคดีขึ้น ด้วยความศักดิสิทธิ์ของเทพเจ้าองค์นี้ ทำให้ชาวบ้านรอดชีวิตจากโรคระบาด  จึงมีผู้นับถือเทพเจ้าองค์นี้มากขึ้น และระดมทุนเพื่อบูรณะพระวิหารหลังปัจจุบันนั่นเอง

โทรศัพท์:

+886-2-2382-2296

เว็บไซต์:
วิธีการเดินทาง:
  1. นั่งรถไฟความเร็วสูงไต้หวัน (THSR) หรือรถไฟธรรมดา (TRA) มาลงสถานี Taipei จากนั้นต่อรถไฟฟ้าไทเป (Taipei MRT) มาลงสถานี Lungshan Temple
  2. นั่งรถไฟความเร็วสูงไต้หวัน (THSR) หรือรถไฟธรรมดา (TRA) มาลงสถานี Taipei จากนั้นต่อรถบัส Taipei City Bus หมายเลข 49 หรือ 218 มาลงป้าย Zushi Temple
สถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจ