ท่าเรือประมงปี้ซา (Bisha Fishing Harbor)

ท่าเรือประมงปี้ซาเป็นอีกหนึ่งแหล่งท่องเที่ยวยอดนิยม มีอาคาร 2 หลัง คือ ตลาดปลาและศูนย์อาหาร มีอาหารทะเลสดขายมากมาย ท่าเรือนี้เป็นท่าเรือเปิดใหม่ และเป็นตลาดปลาที่เน้นการท่องเที่ยวเป็นหลัก ภายในมีร้านขายอาหารทะเลมากมาย ทั้งสัตว์ทะเลลึก ชายฝั่งทะเล และที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ซึ่งนักท่องเที่ยวสามารถขอให้ร้านปรุงอาหาร โดยใช้วัตถุดิบจากอาหารทะเลสดที่ซื้อมาจากตลาดได้

โทรศัพท์:

+886-2-2469-3606

เว็บไซต์:
วิธีการเดินทาง:
  1. นั่งรถไฟธรรมดา (TRA) มาลงที่สถานี Keelung ต่อรถบัส Keelung City สาย 103 หรือ 104 มาลงป้าย Taiwan Tourist Seafood Markets (Bisha Fishing Harbor)
  2. นั่งรถไฟธรรมดา (TRA) มาลงที่สถานี Keelung ต่อรถบัส Coastal Keelung Shuttle Bus T99 มาลงที่ป้ายBisha Fishing Harbor
สถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจ