สวนชายทะเลปาโต๋วจื่อ / หุบเขาวั่งโยว (Badouzi Coastal Park / Wangyou Valley)

ปาโต๋วจื่อตั้งอยู่ทางตะวันออกเฉียงใต้ของเกาะเหอผิง ในตอนแรกนั้นเป็นเกาะที่ตั้งอยู่โดดเดี่ยว แต่ปัจจุบันได้กลายเป็นเหมือนคาบสมุทร ตั้งแต่มีการสร้างโรงงานไฟฟ้าที่เกาะแห่งนี้ ทำให้นักท่องเที่ยวสามารถเข้าถึงสวนชายทะเลปาโต๋วจื่อ และหุบเขาวั่งโยวได้ง่ายมากขึ้น

ท่าเรือประมงปาโต๋วจื่อ สร้างขึ้นในปี 1975 เป็นท่าเรือประมงที่ใหญ่ที่สุดทางตอนเหนือ โดยหมู่บ้านที่ติดกับท่าเรือนี้เป็นหนึ่งในแหล่งผลิตสินค้าแปรรูปจากปลา ที่มีชื่อเสียงที่สุดของไต้หวัน

หุบเขาวั่งโยว ตั้งอยู่ระหว่างปาโต๋วจื่อและฉางถัน ปกคลุมไปด้วยหญ้าสีเขียว มีทางเดินที่นักท่องเที่ยวสามารถใช้เดินลงมาที่ชายหาดด้านล่าง สามารถมองเห็นท่าเรือปี้ซาและเกาะจีหลงได้ ความงามของทิวทัศน์ทั้งภูเขาและมหาสมุทร รวมไปถึงหินในรูปลักษณ์ต่างๆ ทำให้สถานที่นี้เหมาะสำหรับการเก็บเปลือกหอยและเล่นน้ำทะเล ส่วนในตอนกลางคืน แสงจากเรือประมงและไฟตามถนนเลียบชายหาด จะเพิ่มความสวยงามให้กับวิวตอนกลางคืน และสามารถมองเห็นแสงไฟเล็กๆจากหมู่บ้านหุบเขาจิ่วเฟิ่นได้อีกด้วย

โทรศัพท์:

+886-2-2428-7664

วิธีการเดินทาง:

นั่งรถไฟธรรมดา (TRA) มาลงที่สถานี Keelung ต่อรถบัส Keelung City สาย 103 มาลงที่ป้าย Badouzi

สถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจ