ป้อมปืนเอ้อร์ซาวาน (Ershawan Gun Emplacement )

หากเดินขึ้นไปจากสวนจงเจิ้ง คุณจะพบกับป้อมปราการโบราณเอ้อร์ซาวาน ซึ่งครั้งหนึ่งเคยเป็นสถานที่สำหรับป้องกันท่าเรือจีหลง ป้อมปืนนี้สร้างขึ้นในปี 1840 ปัจจุบันมีปืนใหญ่จำลอง ตั้งไว้ตำแหน่งเดิมกับที่ตั้งปืนใหญในอดีต อีกทั้งประตูของป้อมปืนนี้ยังถูกเก็บรักษาไว้อย่างดี

โทรศัพท์:

+886-2-2428-7664

วิธีการเดินทาง:
  1. นั่งรถไฟธรรมดา (TRA) มาลงที่สถานี Keelung ต่อรถบัส Keelung City สาย 101, 102, 103, 104, 105, 108 หรือ 109 ลงที่ป้าย Haimen Tianxian
  2. นั่งรถไฟธรรมดา (TRA) มาลงที่สถานี Keelung ต่อรถบัส Coastal Keelung Shuttle Bus T99 มาลงที่ป้าย Ershawan Gun Emplacement (Haimen Tianxian)
สถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจ