ป้อมต้าอู่หลุน (Dawulun Fort)

เลิฟเวอร์ เลค ตั้งอยู่ที่เชิงเขาต้าอู่หลุน ซึ่งเป็นภูเขาติดทะเลสาบแห่งเดียวในเมืองจีหลง ด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกที่ครบครัน และล้อมรอบไปด้วยภูเขาและป่าทึบ ทำให้ที่แห่งนี้กลายเป็นสถานที่พักผ่อนยอดนิยม สำหรับการปิกนิกในเขตชานเมืองจีหลง

ป้อมต้าอู่หลุนนั้น ห่างจากเลิฟเวอร์เลคประมาณ 10 นาที ซึ่งเคยเป็นป้อมปราการที่สำคัญทางประวัติศาสตร์ของจีหลง และด้วยระดับความสูงของสถานที่แห่งนี้ ทำให้เป็นจุดชมวิวที่สวยงามแห่งหนึ่งอีกด้วย

โทรศัพท์:

+886-2-2428-7664

เว็บไซต์:
วิธีการเดินทาง:

นั่งรถไฟธรรมดา (TRA) มาลงที่สถานี Keelung ต่อรถบัส Keelung City สาย 509 มาลงที่ป้าย Lovers Lake

สถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจ