ลี่จี๋ แบดแลนด์ และ หวงซานน้อย (Liji Badlands and Little Huangshan)

ลี่จี๋ แบดแลนด์ (Liji Badlands)

ลี่จี๋ แบดแลนด์ เกิดจากหินตะกอน หรือชั้นดินเหนียวที่มีความอ่อนนุ่ม ถูกน้ำทะเลและลมกัดเซาะเป็นเวลานาน จึงทำให้เกิดเป็นลำห้วยขนาดเล็กจำนวนมาก ไม่มีพืชปกคลุมบริเวณนั้น 

โดยลักษณะภูมิประเทศจะคล้ายกับภูเขากัง ในเมืองเกาสง ที่มีพื้นผิวคล้ายกับดวงจันทร์ ด้วยลักษณะทางธรณีวิทยาที่แปลกตา มีความยาวประมาณ 2 กิโลเมตรและกว้าง 1 กิโลเมตร ทำให้นักท่องเที่ยวสามารถชมทิวทัศน์สวยงาม บนสะพานเป่ยหนานหรือสะพานลี่จี๋ได้

หวงซานน้อย  (Little Huangshan)

หวงซานน้อย หรือภูเขาเสี่ยวหวงซาน มีชื่อเรียกว่า “ผาแดงแห่งไถตง”  (The Red Cliffs of Taitung) เป็นส่วนหนึ่งของแม่น้ำเป่ยหนาน ที่ทอดยาวจากอ่าวเหยียนไปยังซานหลี่

เนื่องจากหวงซานน้อยเป็นพื้นที่สูง สามารถมองเห็นทิวทัศน์ของก้อนเมฆบนยอดเขา ดึงดูดนักท่องเที่ยวจำนวนมากให้มาชมวิวพระอาทิตย์ขึ้นเคล้าสายหมอกในยามเช้าได้ สร้างความประทับใจ งดงามมีเสน่ห์ราวกับภาพวาดจีนดั้งเดิม

ที่ตั้ง:
โทรศัพท์:

+886-89-551-637

วิธีการเดินทาง:

นั่งรถไฟมาลงสถานี Taitung แล้วเดินทางต่อด้วยแท็กซี่

สถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจ