ข้อมูลหนังสือเดินทางและวีซ่าเข้าไต้หวัน

ดูเพิ่มเติม

ฟาร์มตงเฮอ (Donghe Farm)

ฟาร์มตงเหอมีขนาด 600 เฮกเตอร์ ตั้งอยู่ในหุบเขาไท่หยวนของเทือกเขาฮัวตง ถือเป็นฟาร์มที่อยู่ในเครือข่ายของเมืองไถตง (VAC Taitung Farm) ภายใต้การดูแลของศูนย์บริหารงานบุคคล (Central Personnel Administration) เป้าหมายหลักเพื่อดูแลระบบนิเวศพืชและสัตว์ รวมถึงอนุรักษ์ทรัพยากรทางธรรมชาติอันสำคัญ ด้วยความอุดมสมบูรณ์ของสิ่งแวดล้อม ทำให้นักท่องเที่ยวนิยมมาตั้งแคมป์ หรือดูนกพันธุ์หายากที่นี่  

นอกจากนี้ ฟาร์มตงเหอตั้งอยู่ในหมู่บ้านเป่ยหยวน ซึ่งมีเส้นทางลัดตามภูเขาไท่หยวน ทำให้นักท่องเที่ยวเดินทางมายังจุดตั้งแคมป์ได้สะดวกยิ่งขึ้น ระหว่างทางเดินนั้น นักท่องเที่ยวจะได้ชื่นชมกับทัศนียภาพอันงดงามของหุบเขาไท่หยวน และวิวหน้าผาล้อมรอบฟาร์มตงเหอแห่งนี้

โทรศัพท์:

+886-89-891-193

เว็บไซต์:
วิธีการเดินทาง:

นั่งรถไฟมาลงสถานีรถไฟ Taitung ต่อรถบัส Dingdong (ปลายทาง Taiyuan) มาลงป้าย Taiyuan และต่อรถบัส Dingdong (ปลายทาง Donghe Farm) มาลงที่ป้าย Donghe Farm

สถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจ