บ่อน้ำต้าโพ (Dapo Pond)

บ่อน้ำพุต้าโพ เป็นพื้นที่ชุ่มน้ำธรรมชาติ ครอบคลุมพื้นที่ประมาณ 28 เฮกเตอร์ และเป็นที่อยู่อาศัยที่อุดมสมบูรณ์ของนกและปลา ในสมัยก่อน ชาวบ้านในสือช่างนิยมทำประมงจับปลาและเลี้ยงกุ้งในบ่อ เพื่อนำมาแปรรูปเป็นเกี๊ยวกุ้งสำหรับจำหน่ายให้แก่นักท่องเที่ยว โดยสร้างรายได้และนำชื่อเสียงให้แก่ทางหมู่บ้านด้วย หากใครแวะมาบ่อน้ำพุต้าโพ ต้องชิมอาหารพื้นบ้านให้ได้ 

โทรศัพท์:

+886-89-862-041

เวลาเปิด-ปิด:

โซน Outdoor เปิดตลอด 24 ชั่วโมง

วิทยาลัยดนตรี เปิดทุกวันอังคาร-วันอาทิตย์ 10:00~17:00 และ 19:00~21:00

วิธีการเดินทาง:
  1. นั่งรถไฟธรรมดา (TRA) มาลงที่สถานี Chishang แล้วเดินต่อประมาณ 15 นาที
  2. นั่งรถไฟธรรมดา (TRA) มาลงที่สถานี Taitung ต่อรถบัส Dingdong สาย 8163 8165 หรือ 8166 (ปลายทาง Chishang) มาลงที่ป้าย Chishang แล้วเดินต่อประมาณ 15 นาที
สถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจ