หมู่บ้านฉินปี้ (Qinbi Village)

หมู่บ้านฉินปี้ตั้งอยู่บนเกาะเป่ย์กานของหมาจู่ ออกแบบอิงตามโครงสร้างสถาปัตยกรรมสไตล์ฝูเจี้ยน หมู่บ้านนี้เริ่มก่อตัวและขยายตัวมาตั้งแต่ศตวรรษที่ 13 โดยอาศัยการทำประมงเป็นหลัก ในระหว่างปี 1951-1961 รัฐบาลก๊กมินตั๋งได้ส่งกองทัพมาจัดการการเคลื่อนย้ายผู้พักอาศัยและแรงงาน เนื่องจากอุตสาหกรรมประมงของที่นี่เจริญรุ่งเรืองขึ้นเรื่อยๆ 

สิ่งปลูกสร้างส่วนใหญ่ในหมู่บ้านฉินปี้ทำมาจากหินแกรนิตและหินอ่อนสีสันสวยงาม บนหลังคาจะมีวัตถุคล้ายรูปปลาเพื่อระบายน้ำฝน ส่วนด้านหน้าของบ้านมักจะมีสิงโตหินตั้งไว้เพื่อปัดเป่าสิ่งชั่วร้าย เรียกได้ว่าสถาปัตยกรรมเหล่านี้แสดงออกถึงเอกลักษณ์ของสถาปัตยกรรมฝูเจี้ยนอย่างแท้จริง

ที่ตั้ง:
โทรศัพท์:

+886-836-56531

เว็บไซต์:
วิธีการเดินทาง:
  1. นั่งเครื่องบินไปยังสนามบินเป่ย์กาน หมาจู่ จากนั้นขึ้นรถบัส Beigan และ ลงจากรถที่ป้าย Qinbi
  2. นั่งเรือเฟอร์รี่ไปลงที่ท่าเรือ Fu-ao จากนั้นเปลี่ยนไปนั่งเรือที่ท่าเรือ Beigan Baisha เสร็จแล้วต่อรถบัส Beigan (ปลายทาง Tangci) และ ลงจากรถที่สถานี Qinbi
สถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจ