ทริปปั่นจักรยาน – จุดชมวิวบนยอดเขา ซินจู๋ – ไถจง

2 ชั่วโมง

เริ่มปั่นออกเดินทางจากเมืองซินจู๋ พร้อมชมทิวทัศน์รายล้อมไปด้วยธรรมชาติและภูเขาตลอดทาง

1.30 ชั่วโมง

ชมทุ่งกังหันลมสุดร่มรื่น และสวยงามที่สุดในไต้หวันได้ที่ห่าวหวังเจียว (HAOWANGJIAO)

2 ชั่วโมง

ปั่นมายังเมืองทงเซียว แวะเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ไถยาน (Taiyen Museum) จัดแสดงขั้นตอนการผลิตเกลือแบบดั้งเดิมของไต้หวัน โดยไม่เก็บค่าเข้าใดๆทั้งสิ้น

2 ชั่วโมง

หลังจากเข้าชมพิพิธภัณฑ์เกลือแล้ว มาต่อไหวัพระกันที่วัดต้าเจี่ยเจิ้นหลาน แล้วจึงปั่นต่อไปที่เมืองไถจง

3 ชั่วโมง

สิ้นสุดทริปกันที่คัลลิกราฟี กรีนเวย์ ปั่นบนถนนที่เต็มไปด้วยต้นไม้ตลอดสองข้างทาง แล้วจึงกลับไปยังที่พัก

เส้นทางแนะนำ