ข้อมูลหนังสือเดินทางและวีซ่าเข้าไต้หวัน

ดูเพิ่มเติม

ทริปปั่นจักรยาน: ชมวิวอ่าวต้าเผิงและเส้นทางภาคใต้ เมืองเกาสง – เชอเฉิง

1 ชั่วโมง

เริ่มออกเดินทางจากสถานีรถไฟเกาสง ไปยังสนามบินนานาชาติเกาสง แวะพักผ่อนดูเครื่องบินขึ้นลงในระยะเพียง 150 เมตร จาก runway เท่านั้น

2 ชั่วโมง

ปั่นต่อมาอีกประมาณ 2 ชั่วโมง มายัง วัดตงหลง (Donglong Temple) แวะขอพรด้านความสุขและโชคดี ก่อนออกเดินทางกันต่อ

30 นาที

หลังจากความเป็นเสริมสิริมงคลกันแล้ว ก็ปั่นสั้น ๆ ต่อมายังอุทยานแห่งชาติอ่าวต้าเผิง- ศูนย์บริการนักท่องเที่ยวต้าเผิง (Dapeng Bay National Scenic Area – Dapeng Bay Visitor Center) อ่าวที่ได้ชื่อว่าใหญ่ที่สุดในไต้หวัน พร้อมศึกษาธรรมชาติริมอ่าวและปั่นตามเส้นทางชมวิวริมอ่าวอันสวยงาม

3 ชั่วโมง

ปั่นยาว ๆ จากอุทยานแห่งชาติไปยังจุดหมายปลายทางที่ เขตเชอเฉิง (Checheng) เส้นทางท่องเที่ยวหนานโถว-ทางรถไฟสายจี๋จี๋ มีชื่อเสียงในเรื่องของโรงไฟฟ้า โรงไม้ และอุตสาหกรรมถ่านหิน

เส้นทางแนะนำ