ข้อมูลหนังสือเดินทางและวีซ่าเข้าไต้หวัน

ดูเพิ่มเติม

ทริปปั่นจักรยาน: ชมวิว กินของอร่อย ไทเป – เมืองซินจู๋

2 ชั่วโมง

เริ่มปั่นออกเดินทางจากกรุงไทเป พร้อมชมวิวอันสวยงามตลอดเส้นทาง

2 ชั่วโมง

เดินเล่น หาของกินเล่น ชมความงามของสถาปัตยกรรมบ้านเมืองโบราณ บนถนนสายโบราณซานเสีย (Sanxia Old Street) ถนนสายโบราณที่ยาวที่สุดในไต้หวัน

2 ชั่วโมง

ปั่นมาต่อยัง ถนนโบราณต้าซี (Daxi Old Street) ในเมืองเถาหยวน ลิ้มรสชาติของเต้าหู้แห้ง และของกินขึ้นชื่อของที่นี่ และแชะภาพคู่กับตึกโบราณที่ตกแต่งในสไตล์บาโรค

1.30 ชั่วโมง

หลังจากเติมพลังกันแล้ว ออกเดินทางต่อมายังอ่างเก็บน้ำฉือเหมิน (Shihmen Reservoir) เพื่อสูดอากาศบริสุทธิ์ และผ่อนคลายไปกับวิวอ่างเก็บน้ำที่ตัดกับภูเขาที่เป็นแบ็คกราวน์ได้อย่างดี

3 ชั่วโมง

ปั่นมายังเมืองซินจู๋ เติมพลังด้วยเฉาก๊วยเย็น ๆ ชื่นใจ ก่อนเข้าไปสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ วัดเทพเจ้าเมืองซินจู๋ (Hsinchu City God Temple) แล้วจึงปั่นกลับไปยังที่พัก

เส้นทางแนะนำ