ทริปปั่นจักรยาน- สัมผัสกับวิวสวยบนสะพาน ไถจง – เจียอี้

2 ชั่วโมง

เริ่มปั่นจักรยานจากไถจง นักปั่นจะได้เห็นทัศนียภาพที่สวยงามหลายแห่ง จนต้องหยุดปั่นเพื่อบันทึกภาพตลอดเส้นทางเลย

1.30 ชั่วโมง

ปั่นมายังหมู่บ้านสีสันสดใสที่ หมู่บ้านสายรุ้ง ชมความงามของกราฟฟิตีสีสันสดใสบนผนัง ผ่านอาคารบ้านเรือนที่ถูกชุบชีวิตให้เหมือนใหม่ จากอดีตทหารเก่า หวง หย่งฟู่

1.30 ชั่วโมง

ปั่นมายังเมืองจางฮวา ผ่านถนนบากัวที่มีความสูงกว่าพื้นดินประมาณ 3 ชั้น พบกับทางเดินลอยฟ้าอันสวยงาม มองเห็นทิวทัศน์ธรรมชาติ รอบบริเวณพระใหญ่

2 ชั่วโมง

หลังจากนั้น เดินทางถึงเขตเทียนเหว่ย นักปั่นจะเห็นดอกไม้บานสะพรั่งนานาชนิดรมสองข้างทาง ในสวนเทียนเหว่ย

2 ชั่วโมง

มาถึงไฮไลต์ของทริปนี้ คือการปั่นข้ามสะพานซีหลัว ในเขตหยุนหลิน มีความยาว 2,000 เมตร เป็นสะพานที่เคยใช้เป็นศูนย์กลางขนส่งในอดีต และเป็นแหล่งชมวิวยอดนิยม

3 ชั่วโมง

เข้าสู่เมืองเจียอี้ ถึงสถานี Beimen จุดเริ่มต้นของการเดินทางไปยังเส้นทางรถไฟสายอาลีซาน (Alishan Forest Railway) ในอดีตเคยเป็นเส้นทางสำหรับขนส่งสินค้า มีทิวทัศน์ธรรมชาติและความเขียวขจีของต้นไม้ รายล้อมสถานีแห่งนี้

เส้นทางแนะนำ