ข้อมูลหนังสือเดินทางและวีซ่าเข้าไต้หวัน

ดูเพิ่มเติม

ทริปปั่นจักรยาน: ชมฟาร์ม สูดอากาศทุ่งหญ้า เมืองไถตง – หยูลี่

1.30 ชั่วโมง

ออกเดินทางจากเมืองไถตง ไปยัง ไร่ชูลู่ (Chulu Ranch) ฟาร์มเลี้ยงสัตว์ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศไต้หวัน

1 ชั่วโมง

ปั่นต่อไปยัง ที่ราบสูงลู่เหย่ (Luye Plateau) ที่ราบสูงขนาดใหญ่ อันเป็นแหล่งขึ้นชื่อเรื่องกิจกรรมฤดูร้อนต่าง ๆ รวมถึงเทศกาลบอลลูนอันขึ้นชื่อของไต้หวันอีกด้วย

1.30 ชั่วโมง

ออกเดินทางปั่นต่อผ่านทางจักรยาน Guanshan ไปยัง ฉือซ่าง พาสทอรัล ฟาร์ม รีสอร์ท (Chishang Pastoral Farm Resort) ฟาร์มชนบทที่ผสมผสานกับวัฒนธรรมจากประเทศมองโกเลียเป็นอย่างดี

3 ชั่วโมง

ปั่นต่อไปยังจุดหมายปลายทางที่เมืองหยูลี่

เส้นทางแนะนำ