ข้อมูลหนังสือเดินทางและวีซ่าเข้าไต้หวัน

ดูเพิ่มเติม

ทริปปั่นจักรยาน : ปั่นเลาะใต้จาก เชอเฉิง – เมืองไถตง

2.30 ชั่วโมง

ออกเดินทางจากเขตเชอเฉิง เมืองผิงตง ไปยัง Hsouka Station จุดพักที่อยู่สูงถึง 460 เมตรจากน้ำทะเล

2.15 ชั่วโมง

หลังจากนั้นเราจะปั่นเรียบมหาสมุทรแปซิฟิก ชมวิวมหาสมุทรอันสวยงามสุดลูกหูลูกตาและทางรถไฟที่เป็นฉากหน้า จากนั้นพักกันที่สถานีรถไฟ Duoliang Railway Station ซึ่งถือว่าเป็นหนึ่งในสถานีที่มีความสวยงามเป็นอย่างยิ่ง

2 ชั่วโมง

ฮึดปั่นกันต่อไปยัง บ่อน้ำพุร้อนจือเปิ่น -Zhiben (Jhihben) Hot Springs ผ่อนคลายความเหนื่อยล้ากันที่บ่อน้ำพุที่ใหญ่ที่สุดในภาคตะวันออกของไต้หวัน

1.15 ชั่วโมง

หลังจากพักผ่อนกันแล้วก็เดินทางสู่จุดหมายปลายทางที่ Tiehua Music Village หมู่บ้านที่จัดแสดงศิลปะและการแสดงดนตรีตามแบบฉบับชาวพื้นเมืองในไถตง

เส้นทางแนะนำ