ศาลเจ้าทงเซียว (Tongxiao Shrine)

ศาลเจ้าทงเซียว ตั้งอยู่บนเนินเขาในสวนหู่โถวซาน (Hutoushan Park) ได้รับการยกย่องให้เป็นสถานที่ทางประวัติศาสตร์ประจำเหมียวลี่ ถือเป็นหนึ่งในศาลเจ้าที่มีชื่อเสียงที่สุดในไต้หวัน และเป็นศาลเจ้านิกายชินโตเพียงไม่กี่แห่งจากช่วงการปกครองของญี่ปุ่น ถึงแม้ว่าศาลเจ้าจะมีสภาพเสื่อมโทรมไปตามกาลเวลา แต่ยังคงรักษาบรรยากาศอันเก่าแก่ของศาลเจ้าญี่ปุ่นไว้ได้เป็นอย่างดี

โทรศัพท์:

+886-37-752104 (สำนักงานเขต Tungshiau)

วิธีการเดินทาง:

นั่งรถสาย West Coast Line มาลงที่สถานี Tongxiao  และเดินต่อมายังศาลเจ้า

สถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจ