เมืองเถาหยวน

เมืองเถาหยวนเป็นเมืองที่มีรูปร่างแคบยาวไปตามที่ราบสูงตะวันตกเฉียงเหนือของเกาะไต้หวัน ขนาบข้างด้วยกรุงไทเปและนครอี๋หลาน ที่นี่เต็มไปด้วยความหลากหลายทางวัฒนธรรมพร้อมกับแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติมากมายให้คุณเที่ยว ที่นี่ได้รับฉายาว่าเป็น “อาณาจักรดอกไม้” และ “ดินแดนแห่งหนึ่งพันบ่อน้ำ” เรียกได้ว่าแค่แวะชมจุดพักชมวิวตามทางหลวงที่ตัดพาดผ่านภาคเหนือ เยี่ยมเยียนอุทยานทางประวัติศาสตร์เจียงไคเช็ค และเจียงชิงกั๋ว ก็คุ้มค่ากับการมาเที่ยวเถาหยวนแล้ว 

จากสถิติในช่วงสองปีที่ผ่านมา อุทยานทางประวัติศาสตร์เจียงไคเช็คและเจียงชิงกั๋ว มีนักท่องเที่ยวหลั่งไหลมาปีละกว่าสามล้านคน นับว่าเป็นตัวอย่างความสำเร็จของกระทรวงวัฒนธรรมและเมืองเถาหยวนในการสร้างสรรค์นวัตกรรม สร้างมูลค่าการท่องเที่ยว และยกระดับคุณภาพการบริการร่วมกับพันธมิตรภาคเอกชน พร้อมกับการพัฒนาสถานที่ท่องเที่ยวในท้องถิ่นที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว ให้นักท่องเที่ยวทุกคนได้สัมผัสถึง “ตัวตนของไต้หวัน” ได้เป็นอย่างดี

นอกจากนี้เถาหยวนยังมีแหล่งท่องเที่ยวที่เป็น “เพชรเม็ดงาม” อื่นๆ อีกมากมาย เช่น เขตวัฒนธรรมจีนแคะ ชุมชนทหาร ท่องเที่ยววิถีชุมชน เส้นทางจักรยาน และอุตสาหกรรมท้องถิ่น ที่รอคอยให้ทุกคนมาเยือนอยู่ตลอดเวลา

สถานที่ท่องเที่ยวแนะนำ