อ่างเก็บน้ำฉือเหมิน (Shihmen Reservoir)

อ่างเก็บน้ำฉือเหมิน เป็นอ่างเก็บน้ำที่ใหญ่ที่สุดในฝั่งตะวันออก ล้อมรอบไปด้วยทะเลสาบและภูเขา ที่นี่เป็นอ่างเก็บน้ำที่ใช้ประโยชน์ได้มากมาย ทั้งในการผลิตพลังงาน ใช้ป้องกันน้ำท่วม เป็นจุดชมวิวที่มีทางปั่นจักรยาน กิจกรรมล่องเรือในทะเลสาบ จุดชมใบเมเปิ้ลและดอกพลัม ในช่วงฤดูใบไม้ผลิ  และชมวิวแม่น้ำในช่วงฤดูฝน จึงเป็นสถานที่ที่ชาวไต้หวันนิยมมาเที่ยวในช่วงวันหยุด

โทรศัพท์:

+886-3-471-2000

เว็บไซต์:
วิธีการเดินทาง:
  1. นั่งรถไฟธรรมดา (TRA) มาลงที่สถานี Zhongli ต่อรถบัส Shimen Reservoir Route สาย 503 (มีเฉพาะวันเสาร์อาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์)  มาลงที่ป้าย Shihmen
  2. นั่งรถไฟธรรมดา (TRA) มาลงที่สถานี Zhongli ต่อรถบัส Taoyuan Bus (ปบายทาง Shihmen Reservoir) มาลงที่ป้าย Shihmen
สถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจ