ซือหู (Cihu)

สุสานอดีตประธานาธิบดีเจียง ไคเชกที่ซือหู

ซือหูวิลลา ถูกสร้างขึ้นในปี 1959 สำหรับอดีตประธานาธิบดีเจียง ไคเชก  หลังจากที่เสียชีวิตลง ซือหูวิลลาถูกเปลี่ยนชื่อเป็น “สุสานอดีตประธานาธิบดีเจียง ไคเชก” โดยสุสานอิฐของเขาตั้งหันหน้าไปทางใต้เข้าหาแม่น้ำ สร้างขึ้นตามรูปแบบของฝูเจี้ยนทางตอนใต้ นอกเหนือจากสุสานอิฐแล้ว จุดดึงดูดนักท่องเที่ยวอีกจุดหนึ่งของที่แห่งนี้คือ การชมทหารเปลี่ยนเวร

ศูนย์บริการนักท่องเที่ยวซือหู

ศูนย์บริการนักท่องเที่ยวซือหู ตั้งอยู่ในตึกชั้นเดียวกับลานจอดรถ ภายใน มีรูปภาพของอดีตประธานาธิบดีเจียง ไคเชกอยู่มากมาย รวมทั้งลายเซ็นของท่าน ทั้งของจริงและที่ทำขึ้นใหม่ ศูนย์บริการนักท่องเที่ยวนี้ยังมีของที่ระลึกที่เกี่ยวข้องกับอดีตประธานาธิบดีเจียง ไคเชกและภรรยา ให้นักท่องเที่ยวซื้อกลับไปเป็นที่ระลึกอีกด้วย

เส้นทางไป๋จื่อ

เส้นทางไป๋จื่อเคยเป็นส่วนหนึ่งของเขตทหารซือหู แต่ได้เปิดเป็นพื้นที่สาธารณะในปี 1998 ตลอดเส้นทางนี้จะเต็มไปด้วยร่มเงาของต้นไม้ และวิวที่สวยงามของธรรมชาติและผีเสื้อ บนจุดสูงสุดของเส้นทางเดินนี้ นักท่องเที่ยวสามารถชมวิวทิวทัศน์แบบพาโนรามาของเมืองต้าซีได้

เส้นทางไป๋จื่อ มีป่าใหญ่ดึกดำบรรพ์และป่าไผ่ เป็นที่ชมนกที่สวยงามอีกแห่งหนึ่ง โดยช่วงฤดูหนาวจะเป็นช่วงที่ดีที่สุดสำหรับการชมนกในเส้นทางนี้ นอกจากนี้ เส้นทางไป๋จื่อยังสามารถเดินแยกไปยังสวนชีโจว ศาลาซีสือ และเส้นทางต้าจุ่ยกง ที่ซึ่งนักท่องเที่ยวสามารถชมบรรยากาศเมืองต้าซีได้ทั้งเมือง

ทะเลสาบโฮ่วซือ

ทะเลสาบโฮ่วซือมีรูปร่างคล้ายพระจันทร์เสี้ยว โดยน้ำในทะเลสาบนี้ มาจากลำธารเล็กๆบนภูเขาไป๋ซื่อ ในปัจจุบัน ทำหน้าที่เป็นสระน้ำชลประทานของสมาคมชลประทานเถาหยวน 

อาคารสำนักงานทั้ง 5 ที่สร้างขึ้นที่ทะเลสาบโฮ่วซือ ถูกย้ายไปอยู่ภายใต้ความดูแลของเทศบาลเมืองเถาหยวน หลังจากที่พื้นที่ของทะเลสาบโฮ่วซือไม่ถือว่าอยู่ในเขตทหารแล้ว รัฐบาลจึงเตรียมการปรับปรุงพื้นที่นี้ เพื่อเปิดให้กับประชาชนเข้ามาเยี่ยมชม และเนื่องจากทะเลสาบนี้ได้รับการปกป้องจากโลกภายนอกมาเป็นเวลานาน ทำให้ป่าและระบบนิเวศในพื้นที่นี้มีความอุดมสมบูรณ์อย่างมาก

สวนรูปปั้นอนุสรณ์สถานเจียง ไคเชก ในซือหู

สวนรูปปั้นอนุสรณ์สถานเจียง ไคเชก ในซือฉือหู เป็นสวนรูปปั้นอนุสรณ์สถานแห่งเดียวในโลกที่จัดตั้งขึ้นเพื่อคนเพียงคนเดียว โดยสวนแห่งนี้เปิดให้บริการในปี 1997 และในปี 2000 ได้มีพิธีวางรูปปั้นทองแดงของอดีตประธานาธิบดีเจียงไคเช็ก ก่อนที่จะถูกปิดปรับปรุงโดยเทศบาลเมืองเถาหยวนและเมืองต้าซี และเปิดให้บริการอีกครั้งในปี 2008

ภายในสวนนี้มีรูปปั้นของอดีตประธานาธิบดีเจียง ไคเชกทั้งหมด 152 รูปปั้น ที่รวมทั้งแบบเต็มตัว ครึ่งตัวและแม้แต่รูปปั้นขณะขี่ม้า โดยรูปปั้นทั้งหมดนั้นมีทางเดินที่สามารถเดินเชื่อมกันได้ทั้งสวน

โทรศัพท์:

+886-3-388-4437 

เว็บไซต์:
วิธีการเดินทาง:
  1. นั่งรถไฟความเร็วสูงไต้หวัน (THSR) มาลงที่สถานี Taoyuan ต่อรถบัส Daxi Express สาย 501 มาลงที่ป้าย Cihu
  2. นั่งรถไฟธรรมดา (TRA) มาลงที่สถานี Taoyuan ต่อรถบัส Xiaowulai Route สาย 502 (มีเฉพาะวันเสาร์อาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์)  มาลงที่ป้าย Cihu
สถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจ