ข้อมูลหนังสือเดินทางและวีซ่าเข้าไต้หวัน

ดูเพิ่มเติม

บ่อน้ำหลงถาน (Longtan Tourist Pond)

ทะเลสาบหลงถาน หรือบ่อน้ำหลงถาน เป็นจุดท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงที่สุดในเขตหลงถาน เมืองเถาหยวน เดิมที สระแห่งนี้ออกแบบมาเพื่อการชลประทาน แต่หลังจากที่ได้สร้างปราสาทหนานเถียนไว้บนเกาะเล็กๆของบ่อน้ำแห่งนี้ ทำให้ทัศนีย์ภาพของบ่อน้ำนี้สวยงามขึ้นอย่างมาก และเมื่อรวมเข้ากับสะพานหลงถาน บ่อน้ำหลงถานได้กลายเป็นสถานที่พักผ่อนที่มีชื่อเสียงสำหรับนักท่องเที่ยว โดยกิจกรรมที่มีชื่อเสียงที่สุดของที่นี่ คือการแข่งเรือประจำปี

ที่ตั้ง:
โทรศัพท์:

+886-2-2349-1500

เว็บไซต์:
วิธีการเดินทาง:

นั่งรถไฟธรรมดา (TRA) มาลงที่สถานี Zhongli ต่อรถบัส Hsinchu มาลงที่ป้าย Longtan Tourist Pond

สถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจ