ภูเขาลาลา (Lala Mountain)

ภูเขาลาลา หรืออีกชื่อคือ ภูเขาต๋ากวาน  ตั้งอยู่ระหว่างชายแดนของเขตฟูซิง เมืองเถาหยวนและเขตอูไหล เมืองไทเป เนื่องจากภูเขานี้ เป็นป่าไม้ที่อุดมสมบูรณ์และมีพื้นที่ป่าสนที่ใหญ่ที่สุดในไต้หวัน จึงจัดตั้งเป็นเขตอนุรักษ์ธรรมชาติภูเขาลาลา ในปี 1989

และเนื่องจากมีป่าอุดมสมบูรณ์มากมายอยู่ใต้การอนุรักษ์ของเขตอนุรักษ์ธรรมชาติภูเขาลาลา ภูเขาลาลาจึงขึ้นชื่อเรื่องความสวยงามของวิวทิวทัศน์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงฤดูใบไม้เปลี่ยนสี นักท่องเที่ยวสามารถพบต้นไม้ที่มีอายุตั้งแต่ 50- 300 ปีได้ ในเขตอนุรักษ์นี้

ที่ตั้ง:
โทรศัพท์:

+886-3-391-2142

เว็บไซต์:
วิธีการเดินทาง:

นั่งรถไฟธรรมดา (TRA) มาลงที่สถานี Taoyuan หรือ Zhongli  ต่อรถบัส Taoyuan มาลงที่ป้าย Lalashankou (Linbankou)

สถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจ