ข้อมูลหนังสือเดินทางและวีซ่าเข้าไต้หวัน

ดูเพิ่มเติม

จุดชมวิวเสี่ยวอูไหล – Xiao Wulai (Little Wulai) Scenic Area

เสี่ยวอูไหล เป็นเมืองเล็กๆตั้งอยู่ในซอกเขา ในเขตฟูซิง มีสถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียง อย่างน้ำตกเสี่ยวอูไหล น้ำตกหลงเฟิ่ง และวินด์สโตน โดยในบริเวณนี้มีฝนตกชุมเป็นอย่างมาก ทำให้น้ำตกมีสภาพที่สวยงามอยู่ตลอดเวลา แม้แต่ในช่วงที่อากาศแห้งแล้งในฤดูหนาว

น้ำตกเสี่ยวอูไหล แบ่งออกเป็น 3 ชั้น โดยชั้นกลางเป็นชั้นที่มีความสวยงามมากที่สุด เนื่องจากเป็นหุบเขาแขวนที่ผิดรูป ทำให้มีทะเลสาบเล็กๆ อยู่ในส่วนบนของน้ำตกนี้ ด้วยน้ำที่ตกลงมาจากชั้นบน ไหลเข้าทะเลสาบนี้ กลายเป็นทัศนียภาพที่สวยงามมาก

ในช่วงเดือนพฤษภาคม-มิถุนายน  และเดือนพฤศจิกายน-กุมภาพันธ์ ของทุกปี นักท่องเที่ยวจะแวะเวียนมาเพื่อชมนกและน้ำตกที่นี่  ถือเป็นจุดท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่คุณไม่ควรพลาด!

โทรศัพท์:

+886-3-382-1235

เวลาเปิด-ปิด:

08:00~17:00 น. (ปิดทุกวันอังคาร)

วิธีการเดินทาง:
  1. นั่งรถไฟธรรมดา (TRA) มาลงที่สถานี Taoyuan ต่อรถบัส Xiaowulai Route สาย 502 (มีเฉพาะวันเสาร์อาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์)  มาลงที่ป้าย Xiao Wulai Skywalk
  2. นั่งรถไฟธรรมดา (TRA) มาลงที่สถานี Taoyuan หรือ Zhongli  ต่อรถบัส Taoyuan มาลงที่ป้าย Daxi จากนั้นเดินทางต่อด้วยรถบัส Taoyuan สาย 5105 มาลงที่ป้าย Xiao Wulai
สถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจ