ศูนย์ข้าว (Rice Story Center)

เขตซินอู๋ (Xinwu) ถือเป็นพื้นที่ปลูกข้าวที่สำคัญแห่งหนึ่งในไต้หวันตอนเหนือ ครั้งที่ไต้หวันยังถูกปกครองด้วยญี่ปุ่น ที่นี่เคยมียุ้งฉางเก็บข้าวมากถึง 7 หลัง ยุ้งฉางของที่นี่มีเอกลักษณ์พิเศษ เพราะสร้างด้วยโคลนผสมแป้งจากพืชหรือปูนซีเมนต์ ค้ำยันด้วยเสาไม้ที่ขัดกันด้วยเทคนิคโบราณโดยไม่ใช้ตะปู ทำให้อาคารทั้งหมดควรค่าแก่การเก็บรักษาไว้ เพื่อเป็นสถานที่สำหรับการศึกษาของคนรุ่นต่อๆ ไป

ในปี 2007 ได้มีการดัดแปลงยุ้งฉางเก่าเหล่านี้ให้กลายเป็นพิพิธภัณฑ์ข้าว ด้านในมีซูเปอร์มาร์เก็ตขายของจากเกษตรกรในท้องถิ่น และสินค้าเกษตรขึ้นชื่อของไต้หวัน รวมทั้งยังมีจุดเล่าเรื่องเกี่ยวกับข้าวทั้งในเชิงเกษตรกรรมและอาหาร จนทำให้ที่นี่กลายเป็นอีกหนึ่งแหล่งเรียนรู้แห่งใหม่ที่น่าแวะมาเยือนอย่างมาก

โทรศัพท์:

+886-3-477-2124#202

วิธีการเดินทาง:
  1. นั่งรถไฟธรรมดา (TRA) มาลงที่สถานี  Yangmei ต่อรถบัส Hsinchu สาย 5650 มาลงที่ป้าย Xinwu
  2. นั่งรถไฟธรรมดา (TRA) มาลงที่สถานี Fugang ต่อรถบัา Taoyuan LOHAS สาย L601 มาลงป้าย Xinwu Farmers’ Association
สถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจ