ลานขั้นบันไดเหย๋เหิง (Yeheng Terrace)

ลานขั้นบันไดเหย๋เหิง เป็นภูเขาทางลาดตั้งอยู่ทางตะวันตกเฉียงใต้ของปาหลิง ติดกับเขตแม่น้ำหยู่เฟิง เป็นนาข้าวสมัยที่ญี่ปุ่นปกครอง ลานขั้นบันไดนี้ ไม่เพียงแต่นำรายได้มาให้กับชาวบ้านในพื้นที่ แต่ยังทำให้ธรรมชาติในบริเวณนี้กลับมามีชีวิตอีกครั้งด้วย

นักท่องเที่ยวสามารถชิมผลฝรั่งที่มีรสชาติเป็นเอกลักษณ์ของไต้หวันได้ที่นี่ ซึ่งฤดูเก็บเกี่ยวจะอยู่ในช่วงเดือนกันยายน – พฤศจิกายนของทุกปี นักท่องเที่ยวทุกคนจะต้องทำการขอใบอนุญาตเข้าพื้นที่ภูเขาประเภท A ก่อน ถึงจะสามารถเข้ามาในหมู่บ้านเหย๋เหิงได้ เนื่องจากที่นี่อยู่ในเขตพื้นที่ควบคุม จึงต้องขอใบอนุญาติในการเข้าพื้นที่ก่อนทุกครั้ง

ที่ตั้ง:
โทรศัพท์:

+886-3-332-2101

เว็บไซต์:
วิธีการเดินทาง:

สามารถเดินทางมาด้วยรถยนต์หรือแท็กซี่เท่านั้น

สถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจ