ข้อมูลหนังสือเดินทางและวีซ่าเข้าไต้หวัน

ดูเพิ่มเติม

อุทยานแห่งชาติชายฝั่งตะวันตกเฉียงใต้ (Southwest Coast National Scenic Area)

ชายฝั่งทางตะวันตกเฉียงใต้ของไต้หวัน จะมีลักษณะภูมิประเทศเป็นพื้นที่ราบ แตกต่างจากชายฝั่งด้านอื่นที่เป็นผาสูงชัน เนื่องจากต้องการอนุรักษ์พื้นที่ชายฝั่งด้านนี้ไว้ เพื่อเป็นแหล่งอาหารและที่อยู่อาศัยตามธรรมชาติของสัตว์ป่า หรือนกที่บินอพยพมาในฤดูหนาว 

ไต้หวันจึงได้สร้างอุทยานแห่งชาติชายฝั่งตะวันตกเฉียงใต้ขึ้นในปี 2003 และยังเปิดเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจสำหรับผู้มาเยือนด้วย

นอกเหนือจากคุณค่าทางนิเวศวิทยาของอุทยานนี้ บริเวณใกล้เคียงยังมีสถานที่ท่องเที่ยวอื่นๆ อีกมากมายให้แวะชม ไม่ว่าจะเป็นสถานที่ผลิตเกลือแบบดั้งเดิม นิคมอุตสาหกรรมประมงในท้องถิ่น วัดเก่าแก่ และโบราณสถานอื่นๆ ที่สวยงามและคุ้มค่ากับการเดินทางอีกด้วย

โทรศัพท์:

+886-6-786-1000

เว็บไซต์:
เวลาเปิด-ปิด:

วันจันทร์-ศุกร์ 08.30-17.30 น. (ปิดทุกเสาร์-อาทิตย์)

วิธีการเดินทาง:
  1. นั่งรถไฟธรรมดา (TRA) มาลงสถานีรถไฟ Xinying ต่อรถบัส West Coast Expressway 61 มาลงที่ Beimen Visitor Center
  2. นั่งรถไฟความเร็วสูงไต้หวัน (THSR) มาลงที่สถานี Chiayi ต่อรถบัส Alishan สาย 168 มาลงที่ Beimen Visitor Center 
สถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจ