ป้อมนิรันดร (Eternal Fortress)

ปราสาททองนิรันดร์ เป็นป้อมปราการทางทหารที่น่าทึ่ง รู้จักอีกชื่อว่า “ป้อมปราการโบราณอันผิง”

ในสมัยโบราณ สร้างขึ้นเพื่อป้องกันภัยจากทหารญี่ปุ่น มีรูปทรงสี่เหลี่ยมจัตุรัส คล้ายกับป้อมปราการของตะวันตก รอบกำแพงป้อมสูงถึง 2 เมตร มีซากปืนใหญ่และปืนเล็กรายรอบ ด้วยความน่าสนใจของป้อมปราการแห่งนี้ ทำให้ติดอันดับเป็นสถานที่ท่องเที่ยวชื่อดังของไถหนาน โดยได้อนุรักษ์ให้คงสภาพเดิมไว้ให้มากที่สุด เพื่อพัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ และดึงดูดนักท่องเที่ยวให้เดินทางเข้าไปเยี่ยมชม

โทรศัพท์:

+886-6-295-1504

วิธีการเดินทาง:
  1. นั่งรถไฟมาลงที่สถานีรถไฟ Tainan ต่อรถบัส Tainan City (หมายเลข 14 หรือ 88) มาลงที่ป้าย Eternal Golden Castle(Yizai Jincheng)
  2. นั่งรถไฟมาลงที่สถานีรถไฟ Tainan ต่อรถบัสสาย  99 Anping to Taijiang มาลงที่ป้าย Eternal Golden Castle
สถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจ