หอคอยฉือคั่นโหลว (Chikanlou)

หอคอยฉือคั่นโหลว เป็นแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ในไถหนาน มีหอคอยหินที่สวยงามสองหลัง ตั้งอยู่ในสวนธรรมชาติ ภายในสวนมีบ่อปลาคราฟและรูปปั้นมากมาย จุดเด่นของสวนแห่งนี้คือ รูปปั้นของเต่าหิน 9 ตัว กำลังแบกแผ่นหินใหญ่ไว้บนหลัง มีตำนานเล่าว่าเต่าหินทั้ง 9 ตัว เป็นลูกชายของมังกร แต่ถูกเปลี่ยนให้กลายเป็นเต่าแทน เพราะทนต่อของหนักได้

นอกจากจะมีตำนานน่าสนใจแล้ว หอคอยฉือคั่นโหลวยังมีจุดชมวิวพระอาทิตย์ตกดินสวยๆ และจุดถ่ายรูปคู่กับหอคอยอีก ทำให้กลายเป็นที่ท่องเที่ยวยอดนิยมของไถหนาน

โทรศัพท์:

+886-6-220-5647

เว็บไซต์:
วิธีการเดินทาง:
  1. นั่งรถไฟมาลงที่สถานีรถไฟ Tainan ต่อรถบัส Tainan City (สาย 3 หรือ 5) มาลงที่ป้าย Chikanlou(Chihkanlou, The Chamber of Red Hill)
  2. นั่งรถไฟมาลงที่สถานีรถไฟ Tainan ต่อรถบัสสาย  99 Anping to Taijiang มาลงที่ป้าย Chihkan Tower
สถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจ