วัดขงจื้อแห่งไถหนาน (Tainan Confucius Temple)

วัดขงจื้อแห่งไถหนาน ก่อตั้งในปี 1666 สถานที่นี้สร้างขึ้นเพื่อสักการะขงจื้อ ซึ่งเป็นนักปราชญ์ชาวจีนและเทพแห่งสติปัญญา วัดนี้เป็นโบราณสถานที่สำคัญของไต้หวันแห่งหนึ่ง เนื่องจากเคยเป็นสถาบันการศึกษาสูงสุดของลัทธิขงจื้อ และได้ชื่อว่าเป็นโรงเรียนแห่งแรกของไต้หวัน นอกจากจะมีความเป็นมาที่น่าสนใจแล้ว สถาปัตยกรรมของวัดขงจื้อ ยังมีความหรูหรา คลาสสิก และดูเงียบสงบ บริเวณข้างวัด มีต้นไม้เก่าแก่ตั้งสูงตระหง่าน อบอวลไปด้วยกลิ่นอายวัฒนธรรมขงจื้ออันทรงคุณค่า 

โทรศัพท์:

+886-6-221-4647

วิธีการเดินทาง:
  1. นั่งรถไฟลงสถานี Tainan ต่อรถบัสประจำเมืองหมายเลข 2 มาลงที่ป้าย Confucius Temple
  2. นั่งรถไฟลงสถานี Tainan ต่อรถบัสสาย 99 Anping to Taijiang มาลงที่ป้าย Jian-Sing Junior High School(Confucius Temple) 
สถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจ