วัดเทพเจ้าหมาจู่ (Grand Matsu Temple)

วัดเทพเจ้าหมาจู่ ( Grand Matsu Temple) หรือวัดต้าเทียนโห่ว (Datianhou Temple) เป็นวัดเทพเจ้าหม่าโจ้วแห่งแรก สร้างขึ้นในปี 1684 เพื่อบูชาเจ้าแม่หมาจู่หรือเทพธิดาแห่งท้องทะเล หนึ่งในเทพเจ้าที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในไต้หวัน

วัดนี้เต็มไปด้วยสถาปัตยกรรมและมรดกทางวัฒนธรรมมากมาย ราวกับห้องจัดแสดงงานศิลปะโบราณที่ทรงคุณค่า จุดเด่นของวัดนี้คือ รูปปั้นเจ้าแม่หมาจู่ขนาดใหญ่ ตั้งตระหง่านสวยงาม ซึ่งเป็นงานประติมากรจากฉวนโจวเมื่อ  300 ปีก่อน นักท่องเที่ยวที่มาเจียอี้ มักจะแวะมาสักการะเทพเจ้าที่วัดนี้ เพื่อเสริมความเป็นสิริมงคลให้กับชีวิต

โทรศัพท์:

+886-6-221-1178

วิธีการเดินทาง:
  1. นั่งรถไฟมาลงที่สถานีรถไฟ Tainan ต่อรถบัส Tainan City สาย 2 มาลงที่ป้าย Chi-Kan Lou
  2. นั่งรถไฟมาลงที่สถานีรถไฟ Tainan ต่อรถบัสสาย  99 Anping to Taijiang มาลงที่ป้าย Chihkan Tower
สถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจ