วัดหนานคุนเซินไต้เทียน (Nankunshen Daitian Temple)

วัดหนานคุนเซินไต้เทียน เป็นวัดของลัทธิหวังเย๋ (Wangye) ที่ใหญ่และเก่าแก่ที่สุดในไต้หวัน ตั้งอยู่ในเมืองไถหนาน ภายในแยกเป็น 2 วิหาร สำหรับสักการะอู๋ฟู่เชียนสุ่ย (Wufu Qiansui) และพระอรหันต์ว่านซ่านเย๋ (Wanshan Ye)

ตามตำนานเล่าว่าอู๋ฟู่เชียนสุ่ยและพระอรหันต์ว่านซ่านเย๋ ทะเลาะกันเพื่อแย่งพื้นที่ในการสร้างวิหาร ทำให้เจ้าแม่กวนอิมต้องเข้ามาช่วยสงบศึก และขอให้ทั้งสองสร้างวิหารร่วมกัน เพื่อความสงบสุขของคนในหมู่บ้าน จึงทำให้เกิดเป็น 2 วิหาร ให้ชาวบ้านเข้ามาเยี่ยมชมและสักการบูชาเทพทั้ง 2 องค์ มาจนถึงปัจจุบัน

โทรศัพท์:

+886-6-786-3711

เว็บไซต์:
วิธีการเดินทาง:

นั่งรถไฟธรรมดา (TRA) มาลงสถานี Xinying ต่อรถบัส West Coast Expressway 61 มาลงที่ป้าย Nankunshen

สถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจ