สวนนกแห่งชาติเฟิ่งหวงกู่ และศูนย์ศึกษาด้านป่าไม้ (Fonghuanggu Bird and Ecology Park)

สวนนกแห่งนี้ ตั้งอยู่ที่จุดชมวิวฟ่งหวงกู (Fonghuanggu Scenic Area) ใกล้กับซีโถว เป็นแหล่งรวมนกหายาก มากกว่า 100 สายพันธุ์ ครอบคลุมพื้นที่กว่า 30 เฮกเตอร์ จึงถือเป็นสวนนกที่ใหญ่เป็นอันดับ 2 ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ภายในสวนมีกรงนก 10 กรง โดยนกจะถูกใส่ไว้ในกรงสูง 8 ชั้น และมีพื้นที่สำหรับให้อาหารนก

นอกจากนี้ยังมีนกมากกว่า 5,000 ตัว บินมาสร้างถิ่นฐานในสวนแห่งนี้ไม่ว่าจะเป็นนกภูเขา นกแม่น้ำ นกทะเล แม้กระทั่งนกเร่ร่อนก็บินมาอยู่ที่นี่ด้วย นี่สื่อถึงความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติ อุทยานแห่งนี้พยายามรักษาความสมดุลระบบนิเวศ และสร้างพื้นที่การเรียนรู้ ให้ผู้เข้าชมรู้จักระบบนิเวศและสิ่งแวดล้อมในไต้หวันมากขึ้น

โทรศัพท์:

+886-49-275-0974

เว็บไซต์:
วิธีการเดินทาง:

นั่งรถไฟมาลงสถานี Taichung จากนั้นต่อรถบัส Yuanlin Bus (ปลายทางChiayi) มาลงป้าย Zhushan และต่อรถบัส Yuanlin Bus (ปลายทาง Bird Park) มาลงป้าย Bird Park

สถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจ