ศูนย์วัฒนธรรมชาลู่กู่ (Lugu Tea Culture Center)

เกษตรกรในหมู่บ้านเสี่ยวปั้นเทียน เมืองลู่กู่ นิยมปลูกไผ่โมโซ โดยหลังจากที่นำต้นชาเข้ามาในหมู่บ้านนี้ ชาวบ้านเริ่มปลูกชาผสมผสานกับป่าไผ่ ทำให้กลายเป็นพื้นที่สีเขียว ไม่เพียงแต่มีระบบนิเวศอันอุดมสมบูรณ์เท่านั้น ชาวบ้านยังร่วมมือกันสร้างเส้นทางการท่องเที่ยว ให้มีความน่าสนใจยิ่งขึ้น มีการผสมผสานไร่ชาในพื้นที่ โรงงานชา ภัตตาคาร และกระท่อม เพื่อให้นักท่องเที่ยวได้สัมผัสกับวิถีชีวิตของคนในหมู่บ้าน รวมถึงชมวิวธรรมชาติอันสวยงาม

โทรศัพท์:

+886-49-275-1962

เว็บไซต์:
วิธีการเดินทาง:
  1. นั่งรถไฟ THSR หรือ TRA มาลงสถานี Taichung จากนั้นต่อรถบัส Yuanlin Bus (ปลายทาง Chiayi) มาลงป้าย Zhushan และต่อรถบัส Yuanlin Bus (ปลายทาง Xitou) มาลงป้าย Lugu
  2. นั่งรถไฟ THSR หรือ TRA มาลงสถานี Taichung จากนั้นต่อรถบัส Xitou สาย 6883 ไปลงที่ป้าย Lugu Tea Culture Center
สถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจ