โรงเรียนหมิงซิน (Mingxin Academy)

โรงเรียนหมิงซิน เป็นโรงเรียนเอกชนแห่งแรก ก่อตั้งขึ้นในปี 1885 และได้รับการแต่งตั้งให้เป็นสถานที่ทางประวัติศาสตร์ โดยในสมัยราชวงศ์ชิง การศึกษาส่วนใหญ่ อาศัยหลักคำสอนของขงจื้อ โรงเรียนนี้จึงสร้างขึ้นเพื่ออุทิศให้กับเทพเจ้าเหวินชางตี้ (Wenchangdi) ซึ่งเป็นเทพแห่งการศึกษา และจูซี (Chu Hsi) นักปรัชญาลัทธิขงจื้อใหม่ ทำให้ห้องสมุดภายในโรงเรียนแห่งนี้ จัดชั้นวางหนังสือ โต๊ะและเก้าอี้เก่า ภายนอกมีการจัดแสดงผลงานหัตถกรรมหลายอย่าง เสมือนได้ย้อนเวลากลับไปในอดีตเลย

โทรศัพท์:

+886-49-276-2374

เว็บไซต์:
วิธีการเดินทาง:

นั่งรถไฟมาลงสถานี Ershui และเปลี่ยนรถไฟปลายทาง Jiji Line มาลงสถานี Jiji Railway

สถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจ