อุโมงค์ธรรมชาติ (Green Tunnel)

ต้นการบูร (Camphor Trees) ถูกนำมาเพาะปลูก จนกลายเป็นอุโมงค์ธรรมชาติเขียวขจี ในปี 1940  ตั้งอยู่ริมถนนทางหลวงหมายเลข 16 ระหว่างหมิงเจียน (Mingjian) กับจี๋จี๋ (Jiji)

ต้นการบูรใช้เวลาในการเติบโตนานหลายสิบปี จนกลายเป็นร่มเงาบังแดด โดยอุโมงค์ธรรมชาติแห่งนี้ จะทอดยาวขนานไปกับทางรถไฟสายจี๋จี๋ ด้วยความยาวเกือบ 5 กิโลเมตร จึงเป็นจุดเหมาะสำหรับการปั่นจักรยานชมทิวทัศน์ธรรมชาติ และสัมผัสกับบรรยากาศของหมู่บ้านชนบท

โทรศัพท์:

+886-49-285-5668

วิธีการเดินทาง:
  1. นั่งรถไฟมาลงสถานี Ershui จากนั้นเปลี่ยนสาย Jiji Line มาลงสถานี Jiji
  2. จากสถานี Gancheng มาลงสถานี Taichung จากนั้นต่อรถบัส Zongda มาลงป้าย Jiji
สถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจ