วัดเหวินอู่แห่งทะเลสาบสุริยันจันทรา (Sun Moon Lake Wenwu Temple)

ในสมัยก่อน ชาวบ้านกลัวว่าน้ำจากทะเลสาบสุริยันจันทรา จะทะลักเข้ามาท่วมวัดหลงเฟิง (Longfeng Temple) และวัดโฝวกวงซัน (Huatang of Shuishotsun) จึงสร้างวัดเหวินอู่ขึ้น แล้วรวมวัดทั้งสองแห่งไว้ในวัดเหวินอู่เพียงแห่งเดียว และสร้างกำแพงให้แข็งแรงยิ่งขึ้น เพื่อรับมือกับน้ำจากทะเลสาบสุริยันจันทราที่หนุนขึ้นสูง

วัดเหวินอู่ตั้งอยู่ด้านขวาของทะเลสาบสุริยันจันทรา สร้างขึ้นในปี 1938 ภายในวัดมีรูปปั้นของขงจื้อและเทพกวนอู (เทพเจ้าแห่งปัญญา และเทพเจ้าแห่งความซื่อสัตย์) ซึ่งชาวไต้หวันเชื่อกันว่า หากได้บูชาเทพเจ้ากวนอู จะได้ประสบความสำเร็จในหน้าที่การงาน มีแต่คนจงรักภักดี หรือหากวางแผนสิ่งใด ก็จะประสบความสำเร็จตามปราถนา จึงทำให้ได้รับความนิยมจากชาวไต้หวัน ที่มาสักการะขอพรองค์เทพในวัดแห่งนี้

โทรศัพท์:

+886-49-285-5122

วิธีการเดินทาง:
  1. นั่งรถไฟความเร็วสูงไต้หวัน (THSR) มาลงที่สถานี Taichung ต่อรถบัส Nantou มาลงที่ป้าย Sun Moon Lake
  2. นั่งรถไฟมาลงที่สถานีรถไฟ Taipei ต่อรถบัส Guoguang(Kuo-kuang) มาลงที่ป้าย Sun Moon Lake
  3. นั่งรถไฟธรรมดา (TRA) หรือ (THSR) มาลงที่สถานี Taichung ต่อรถบัส Sun Moon Lake สาย 6670 ลงที่ป้าย Sun Moon Lake จากนั้นเดินทางต่อด้วยรถบัส Nantou สาย 6669 มาลงที่ป้าย Wenwu Temple
สถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจ