เกาะลาลู (Sun Moon Lake Lalu Island)

เกาะลาลู ตั้งอยู่ใจกลางของทะเลสาบสุริยันจันทรา สมัยก่อนถูกเรียกว่าเกาะกวงหัว ซึ่งมีชนพื้นเมืองเซ่าอาศัยอยู่ ต่อมาในปี 1946 ถูกเปลี่ยนชื่อเป็นเกาะลาลู 

เกาะนี้เคยเกิดแผ่นดินไหวครั้งใหญ่ ในช่วงปี 1999 ทำให้อ่างเก็บน้ำทะเลสาบสุริยันจันทรา ได้รับความเสียหาย และมีการค้นพบสถานที่ทางประวัติศาสตร์ของชนเผ่าเซ่าขึ้น นักท่องเที่ยวสามารถตามรอยเรื่องราวของชนเผ่าเซ่า และเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ จากเส้นทางรอบทะเลสาบนี้

โทรศัพท์:

+886-49-285-5668

วิธีการเดินทาง:
  1. นั่งรถไฟความเร็วสูงไต้หวัน (THSR) มาลงสถานี Taichung จากนั้นต่อรถบัส Nantou Bus มาลงป้าย Sun Moon Lake
  2. นั่งรถไฟมาลงสถานี Taipei จากนั้นต่อรถบัส Guoguang(Kuo-kuang) Bus มาลงป้าย Sun Moon Lake
  3. นั่งรถไฟความเร็วสูงไต้หวัน (THSR) หรือ รถไฟธรรมดา (TRA) มาลงสถานี Taichung จากนั้นต่อรถบัสสาย Sun Moon Lake Route หมายเลข 6670 มาลงป้าย Sun Moon Lake
สถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจ