ข้อมูลหนังสือเดินทางและวีซ่าเข้าไต้หวัน

ดูเพิ่มเติม

รีสอร์ตเจียนซานเปย เจียงหนาน (Liuying Jianshanpi Resort)

เขื่อนเจียนซานเปย เป็นจุดชมธรรมชาติที่มีชื่อเสียง มีพื้นที่ 100 เฮกเตอร์ ก่อตั้งขึ้นในปี 1938 และอยู่ในหมู่บ้านซู่ชาน พื้นที่นี้ได้รับการพัฒนาให้เป็นรีสอร์ทที่ทันสมัยและสวยงาม ทำให้กลายเป็นที่รู้จักทั้งในไต้หวันและต่างประเทศ

นอกเหนือจากจุดตั้งแคมป์แล้ว ที่นี่ยังมีสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ แบ่งเป็น 3 ประเภท ได้แก่ ระเบียงชมจันทร์ (Moon Balcony) สวนเจียงหนาน (Jiangnan Garden) และกระท่อมไม้ซุง (Log Cabin) รวมถึงมีกิจกรรมนั่งเรือชมทิวทัศน์ของเขื่อน โดยมีไกด์คอยบรรยายเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ ระบบนิเวศ และลักษณะภูมิประเทศของเขื่อนเจียนซานเปยด้วย

โทรศัพท์:

+886-6-623-3888

เวลาเปิด-ปิด:

08:00~17:00 น.

วิธีการเดินทาง:

นั่งรถไฟมาลงสถานี Xinying ต่อรถบัส Xinying สาย Y3 หรือ Y4 มาลงที่ป้าย Jianshanpi Resort

สถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจ