โบราณสถานไห่ซาน (Haishan Hall)

อาคารไห่ซานเป็นโบราณสถานอันเก่าแก่ ตั้งอยู่บนถนนในเมืองไถหนาน ที่นี่เก็บรวบรวมโบราณวัตถุที่สำคัญทางประวัติศาสตร์มากมาย ดึงดูดให้นักท่องเที่ยวนิยมเดินทางมาขอพรจากสิงโตคาบดาบ เพื่อปัดเป่าสิ่งชั่วร้ายให้ออกไปจากชีวิต

โทรศัพท์:

+886-6-223-1380

วิธีการเดินทาง:

นั่งรถไฟมาลงสถานี Tainan ต่อรถบัสประจำเมืองสาย 2 มาลงที่ป้าย Fisherman Village

สถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจ