ข้อมูลหนังสือเดินทางและวีซ่าเข้าไต้หวัน

ดูเพิ่มเติม

อุทยานแห่งชาติชายฝั่งตะวันตกเฉียงใต้- ศูนย์บริการนักท่องเที่ยวเป่ยเหมิน (Southwest Coast National Scenic Area – Beimen Visitor Center)

ในอดีต ศูนย์บริการนักท่องเที่ยวเป่ยเหมิน เคยเป็นโกดังสินค้าของโรงงานเกลือเป่ยเหมิน แต่ได้รับการปรับปรุงและซ่อมแซมใหม่ เพื่อทำเป็นจุดบริการนักท่องเที่ยวและสถานที่ถ่ายภาพยอดนิยม โดยตัวอาคารถูกออกแบบให้มีเอกลักษณ์ แต่คงรูปทรงโกดังเก่าไว้

โทรศัพท์:

+886-6-786-1017

เวลาเปิด-ปิด:

09:00~17:30 น. (ปิดให้บริการในวันก่อนวันตรุษจีน)

วิธีการเดินทาง:
  1. นั่งรถไฟธรรมดา (TRA) มาลงสถานีรถไฟ Tainan ต่อรถบัสสาย The West Coast Expressway 61 มาลงที่ป้าย Beimen Visitor Center 
  2. นั่งรถไฟความเร็วสูงไต้หวัน (THSR) มาลงที่สถานี Chiayi ต่อรถบัส Alishan สาย 168 มาลงที่ป้าย Beimen Visitor Center 
สถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจ