ภูเขาเกลือชีกู่ (Qigu Salt Mountains)

ภูเขาเกลือชีกู่มีขนาดราว 1 เฮกเตอร์ สมัยก่อนเป็นนาเกลือที่ผลิตด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ ใหญ่เป็นอันดับ 2 ของไต้หวัน ซึ่งเป็นแหล่งผลิตเกลือสำหรับบริโภคและใช้ในอุตสาหกรรม ภายหลังกลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม โดยภูเขาเกลือชีกู่ จะมีกองเกลือตั้งเป็นรูปทรงปิรามิดสีขาวสวยงาม 

นอกจากจะมีวิวสวยๆของภูเขาเกลือแล้ว ที่นี่ยังมีสปาเกลือธรรมชาติถูกใจสาวๆแน่นอน 

โทรศัพท์:

+886-6-780-0511

เว็บไซต์:
วิธีการเดินทาง:

นั่งรถไฟมาลงที่สถานีรถไฟ Tainan ต่อรถบัสสาย  99 Anping to Taijiang มาลงที่ป้าย Qigu Salt Mountains 

สถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจ